marți, 7 ianuarie 2014

Marin Gherasim - Perioade ale creatiei si Fragmente de jurnal









                  Tînărul pictor  Marin Gherasim - fotografiat la sfarsitul anului 1950







                   Accente expresioniste 1964 - 1969







                                                  







                                      Uvedenroden 1968, ulei pe pînza, 65 x 81,5 cm
                                                            Colecția artistului
   








                                    Martiriul lui Horea 1968, guasa pe hîrtie,  44 x 57  cm
                                                                Colecția artistului







                                    Tendinte suprarealiste 1967 - 1969

                                             



                                             Captivi 1967,  ulei pe pînză 65, 5  x 74 cm  
                          sursa: http://clisoteca.mnac.ro/GALERII/GHER002/index.html







                                              Captivi 1967, (Detaliu), ulei pe pînză 65, 5  x 74 cm
                                                                       Colecția artistului

                                                                  






                                       Teamă 1967, (Detaliu), ulei pe pînză, 65, 5  x 75 cm
                                                                Colecția artistului
                                                                                                          








                               Captivi (ll) 1967,(Detaliu),  ulei pe pînză,  55 x 65, 5   cm
                                                          Colecția artistului








                                Porţi spre necunoscut 1967, ulei pe pînză, 80 x 100 cm
                                                       Muzeul de Arta din  Buzău






                                         Din Ciclul Proteic 1969 - 1970







                                          


                                                    Proteic (1) 1969, ulei pe pînză, 85 x 75 cm
                                                                   Muzeul Național de Artă, București












                                         Proteic (5) 1970, ulei pe pînză, 100 x 73 cm
                                                              Colecția artistului     

                           








                                     Proteic (11) 1970, (Detaliu), ulei pe pînză, 95 x 110 cm
                                                                  Colecția artistului     










                    Din Ciclul Urban 1971 - 1973 
                                                       




           


                                                 Homo artifex 1971, ulei pe pînză 80 x 200 cm
                                                                      Colecție particulară    










Prezenta 1  1971, tehnica mixtă pe pînză 180 x 100 x 80 cm
Colecția artistului     






                                        Ambient urban 1972, desen pe hîrtie, 24 x 40 cm
                                                                   Colecția artistului     





                                   Prezenta umană 1971, tehnica mixtă pe pînză 200 x 100 cm
                                                        Muzeul Național de Artă, București








                                                      
                          Din Ciclul Drumul 1973 - 2006 









                                          Trepte 1977, tehnica mixtă pe pînză 66 x 80 cm
                                                                    Colecția artistului     

                                               








                                     Agora 1975, tehnica mixtă pe pînză, 110 x 110 cm
                                                     Colecție particulara din Franţa









                                        Agora 1974 tehnica mixtă pe pînză, 160 x 160 cm
                                                            Muzeul de Artă din Bârlad











                                        Cetate de aur 1982, tehnica mixtă pe pînză, 100 x 100 cm
                                                Muzeul Național de Artă Contemporană, București












                           Cetate-fagure 1982, tehnica mixtă pe pînză, 100 x 100 cm
                                 Muzeul Național de Artă Contemporană, București

                                  







                                     Din Ciclul Porţilor
                                                                     






                                  Poarta de aur 1973, tehnica mixtă pe pînză, 100 x 100 cm
                                                    Muzeul Național de Artă, București        











                                            Poarta 1974, ulei pe pînză, 100 x 81 cm









                                        Prag 1975,  tehnica mixtă pe pînză, 184 x 100 cm
                                                              Colecția artistului  
                                            
 







                                                 Poarta 1983,  desen pe hîrtie 35 x 50 cm
                                                                   Colecția artistului  








                                      Poarta 2009, ulei si colaj pe pînză, 70 x 65 cm









                                Poarta de aur, 2010, ulei pe pînză, 100 x  80 cm




                                                                          
                            
                                               Poarta, 1999, ulei pe panza, 80 x 55 cm  
                                                               Colectie particulara


















                                                                  
                                             
                                                Poarta, 2011, ulei pe panza 81 x 55 cm

                                                                                                
     



                               


                                               Poarta, 2013, ulei pe panza 80 x 60 cm







                                                                                                            
                                               
                                      

                                               Din Ciclul  Abside









                                       Absida, 1977 tehnica mixtă pe pînză 160 x 160 cm 










                          Abside, 1977 tehnica mixtă pe pînză 160 x 160 cm (fiecare lucrare)
                                                  Muzeul Național de Artă, București   








Absida 
eroilor români pentru patrie, 1983, ulei pe pînză,  65 x 65 cm
Colecţie particulara










Absida albă  1984, ulei pe pînză, 161 x 161 cm  
      Colecția artistului             
  



                      
                                                                                                          
                                              Absida, 1984, ulei pe pînză, 131 x 131 cm
                                                                Colecția artistului  
                                                                     




                                                     





                                             Absida, 1985, ulei pe pînză, 131 x 131 cm
                                                              Colecția artistului  









Cupola argintie 1981,  ulei pe pînză, 120 x 120 cm
                                                                    Colecția artistului




                                                                     

                                                      Din Ciclul  Tronuri







                                      Tron 1977, tehnica mixtă pe pînză  130 x 120 cm
                                                 Muzeul Etnologic din Radauti
                                                      






Synthronon1976,  ulei pe pînză, 200 x 100 cm 
Colecția artistului  










Scaun voevodal 1977,(Detaliu), ulei pe pînză 92, 3 x 80,5 cm
Muzeul de Arta Bacău









                       Synthronon 1981 (Detaliu), tehnica mixtă pe pînză 120 x 300 cm
                                                Muzeul de Arte Vizuale din Galaţi








                                  Synthronon 1981 (Detaliu), tehnica mixtă pe pînză 120 x 300 cm
                                                    Muzeul de Arte Vizuale din Galaţi





                        Synthronon 1981 (Detaliu), tehnica mixtă pe pînză 120 x 300 cm
                                                    Muzeul de Arte Vizuale din Galaţi





                                                     Studiu -Tronuri 1983, desen pe hîrtie







                                               Tron tehnica mixtă pe pînză, 90 x 90 cm
                                                      Muzeul de Arta din Chişinău









                                            Tron 1999,  tehnica mixtă pe pînză 55 x 55 cm
                                                        Colecţia de Arta a Vaticanului            

                         




Din Ciclul Oraşul







                                           Cetate 1980 (Detaliu), ulei pe pînză 100 x 187 cm









                                  Oraşul - Poliptic 1989 (Detaliu), ulei pe pînză, 130 x 235 cm
                                                                   Colecția artistului  





                            Oraşul - Poliptic 1989 (Detaliu), ulei pe pînză, 130 x 235 cm
                                                                   Colecția artistului  




         


                              Cetate  1993, tehnica mixtă pe pînză, 50 x 50 cm 

                                                           Colecția Dr. S. C.










                           Din Ciclul  Artheikon - Cămaşă - Scut








                               Scut alb 1984, tehnica mixtă pe pînză, 65, 5 x 65,5 cm









                                        Scut regasit, 1984, ulei pe pînză, 73 x 73 cm




                                               Artheikon 1997, ulei pe pînză 200 x 90 cm
                                         Muzeul Național de Artă Contemporană, București 







                                       Cămaşă 2000, tehnica mixtă pe pînză 115 x 115 cm
                                            Colecția de Arta a Casei Regale a României
                                                              
                                                             



                              
                                     Cămaşă 2000, tehnica mixtă pe pînză 115 x 115 cm
                                         
Colecția de Arta a Fundaţie Anastasia
                                         





                                         
Din Ciclul Memoria absidei







          Memoria absidei Yo lo vi (Eu am văzut) 2004, ulei si colaj pe pînză 186 x 140 cm
                                                           Colecția artistului   










            Memoria  absidei de aur   2004                           Memoria  absidei de aur  2003      


                              tehnica mixtă pe pînză   55 x 50 cm, Colecția artistului   











Memoria  absidei 2003,  tehnica mixtă pe pînză   55 x 50 cm
Colecția artistului   







Memoria  absidei 2003, (3 piese), tehnica mixtă pe pînză   55 x 50 cm (fiecare)
Colecția artistului   






Memoria  absidei 2003, tehnica mixtă pe pînză   55 x 50 cm 
Colecția artistului 









Martirion 2005, ulei pe pînză, 70 X 65 cm
Colecția artistului 






                              Memoria absidei 2000, ulei pe pânză, 200 x 200 cm
                                                        Colecția artistului                                    





                            

                             

                                         Energiile absidei (detaliu) 2003, ulei pe panza, 50 x 50 cm                                                                                          Colecția artistului               




                                      Din Ciclul Reconstruirea absidei






      




                            Reconstruirea absidei 2004, ulei pe pînză, 70 x 65 cm
                                                                                                                                              
                                                              Colecția artistului
    






                                             



Reconstruirea absidei 2005, ulei pe pînză, 70 x 60 cm
Colecția A. si G. - R.










   Reconstruirea absidei 2005, ulei pe pînză, 150 x 150 cm
                                                               Colecția   artistului












Reconstruirea absidei 2006, tehnica mixtă pe panza, 150 x 150 cm
    Colecția  artistului









Reconstruirea absidei 2006, ulei pe panza, 50 x 50 cm
                                                                 Colecția  Pr. I. B.
                                                                    



   





                         Reconstruirea absidei (l) 2011, tehnica mixtă pe panza 97 x 97 cm









                          Reconstruirea absidei (ll) 2011, tehnica mixtă pe panza 97 x 97 cm




     






Reconstruirea absidei (lll) 2012, tehnica mixtă pe panza 97 x 97 cm








            Din Ciclul  Înălţarea turnului  2009-2010







 Înălţarea turnului, 2009 ulei pe pînză  161 x 161 cm











                                    Înălţarea turnului, 2009 ulei pe pînză  161 x 161 cm












Ciclul  Înălţarea turnului, 2009-2010, 4 piese, ulei pe pînză  161 x 161 cm






Din Ciclul Mont Sainte Victoire
                                                 









Mont Sainte Victoire, 2012, (Detaliu) ulei pe pînză 60 x 65 cm









Mont Sainte Victoire, 2012,  ulei pe pînză 60 x 65 cm






Mont Sainte Victoire (Detaliu),2012,  ulei pe pînză 60 x 65 cm
 Colecția A. D. M.







Ciclul Mont Sainte Victoire, 2012, 7 piese, ulei pe pînză 60 x 65 cm






Din Ciclul Turn de veghe 2012 - 2013










Turn de Veghe" 2013, tehnica mixtă pe pînză, 97 x  97 cm






Turn de Veghe  2013 (detaliu), tehnica mixtă pe pînză, 97 x  97 cm







Turn de Veghe  2013, tehnica mixtă pe pînză, 97 x  97 cm









                              Turn de Veghe  2013, tehnica mixtă pe pînză, 97 x  97 cm















Jurnal de atelier – Mărturii ale unui demers.

 Fragmente din cartea “Geometria magmei” - jurnal de pictor, Editura Paralela 45, 2012



 Tot ce există în aceste caiete de însemnări, în acest jurnal de atelier, este o parte din substanţa care îmi hrăneşte spiritul, imaginile, pune în starea de a face. […] Caietele acestea sunt un laborator în care mă aflu în aşteptarea momentului propice. Nu ştii niciodată de unde poate veni o sugestie, nici o experienţă nu este de ignorat.” 
                                                                       (Marin Gherasim)



                                                      Februarie 1967, p.7

Cred ca valoarea estetică a operei de arta este conţinută în spiritualitatea ei, în capacitatea de a crea semne de întrebare esenţele, în posibilitatea de transpunere a privitorului într-o stare de visare si meditaţie. Nu pot, structural, sa fac o arta de agrement optic, o arta de pure valenţe decorative, o arta a senzorialului pur.

Fiecare tablou înseamnă pentru mine o nouă încercare de a cunoaste esenţa lucrurilor, de a mă cunoaste în raport cu ele, este un dramatic colocviu cu mine si cu lumea.







                                                        Noiembrie 1974, p.10
E nevoie sa se simtă în lucrări o mişcare a sufletului, un palpit. E nevoie de a ajunge la expresia launtrului.
Boala picturii de azi este “facutul” tehnica apriorica, manierismului (tehnica frumoasă în sine dar fără fond).
Trebuie sa poţi  citi în opera omul care a săvîrşit-o, sa nu ai sentimental penibil ca este produsul unui manechin.



                                                        Februarie 1979, p.20
Aspir spre o “pictura dorica”



                                                       Februarie 1980, p.25
Nici conceptualitate pură, nici instinctualitate pură. Arta sa conţină în expresia ei fiinţa umană în integralitatea ei: intelect si afectivitate, constient si inconştient, idée si senzoriu, luciditate si élan vital difuz. Totul pus în scopul desăvîrşirii morale.



                                                        Aprilie 1983, p. 29
Un drum si o posibila sinteza: MATERIA – GEOMETRIE - LUMINA.



                                                        8 Ianuarie 1985, p.33
Geometria este în pictură mea o metaforă a iluziei ca putem îngheţa “clipa cea repede”, un semn ca doar în spirit putem fi victoriosi asupra inexorabilei treceri, schimbări.“Geometria magmei”, iată un posibil sens generic al picturii mele.



                                                        28 Martie 1985, p.34
Arta nu este un tărîm al certitudinii confortabile(…).
Eperienta artistului trebuie sa atingă pragul pericolului. Numai asa poate înainta. Un gînd trebuie dus pana la prăpastia sa si abia apoi este de încercat, salvarea sa reformulandu-l radical, renascandu-l.



                                                        27 Martie 1987, p.39

Pictura -  speranta si deznădejdea mea zilnică.


                                                          30 mai 1998, p. 59


Singura constanta a picturii mere este nelinistea cautarii sinelui (...)



                                                           27 iulie 2001, p.68
Ingerul, metafizica zborului, metafizica aripii. Un semn al trecerii dintr-o realitate in alta. Un semn de legatura intre uman, pamantesc si ceresc, divin. Sunt preocupat de aceasta imagine tainica…

Etimologie, Kairos inseamna timpul epifaniei, al aratarii (ce se apropie), dar este si un timp al laudei, doxologiei.

                                                           14 aprilie 2004, p. 91

 În anii când la noi se distrugeau biserici, pana în 1989, eu le construiam în chip simbolic în picturile mele. Tema construcției și a deconstrucției, a reconstrucţiației, a devenit cu timpul tema centrală a picturii mele. În multe din imaginile mele recente coexistă emblema, efigia, arheul constructiv al Absidei și agresiunea asupra ei. Geometria și energia gestului alert, legea și accidentul, aspirația spre permanent, spre durabil și lucrarea timpului cu urmele ce le lasă în toate, raţionamentul și calmul edificării (lumea este bine zidită!), dar și entropia universală (ca și violențele istoriei), sunt temele mele de meditație de multă vreme. Pictură este un gest de mărturisire.




                 13 august 2004, p.95

Vreau sa surprind lumina aceea misterioasa din mine care nu poate fi cuantificata, nu poate fi sesizata de computer, nu poate fi stocata, nu poate intra in "banca de date" numita de unii generic om. Prea adesea se crede ca omul poate fi cuantificat fara rest, ca omul "este suma informatiilor despre om", realitate statistica, cibernetica.
Vreau sa trec pe panza palpairea aceea tainica de spirit din interiorul meu imposibil de comunicat prin alte mijloace decat cele pe care le folosesc si le asum.




         9 mai 2008, p.132

Sa nu ucizi in ceilalti speranta! Arta, ca si credinta, pot da speranta ca lumea este bine alcatuita, ca are un sens si o finalitate buna. Artistul, omul de cultura nu are voie sa introduca raul in lume fara sa-si asume consecintele. Cultura este si un fapt de moralitate (care nu se confunda cu moralismul didactic)







Pagina de jurnal 1976










Synthronon 1978, desen in tus pe hartie, 100 x 70 cm
Colectia artistului







Pagina de jurnal 1979







Inscriptii pe vatra 1980, desen in tus pe hartie, 35 x 50 cm
Colectia artistului 







Invesnicirea vetrei 1983, desen in tus pe hartie, 100  x 70 cm












Pagina de jurnal 2008





Poliptice



Poliptic 1994, tehnica mixta pe panza, 100 x 150 cm 






Poliptic 1995, tehnica mixta pe panza, 111 x 150 cm
Muzeul de Arta din Cluj Napoca






Poliptic 1994, ulei pe panza, 160 x 153 cm
Muzeul de Arta din Cluj Napoca




Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu